Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
26 - DNF, SL-26
10 - DNF, SL-10
18 - DNF, SL-18
20 - DNF, SL-20
11 - DNF, SL-11
1 - DNF, SL-1
12 - DNF, SL-12
17 - DNF, SL-17
24 - DNF, SL-24
4 - DNF, SL-4
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.