Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
15 - DNF, SL-15
10 - DNF, SL-10
27 - DNF, SL-27
14 - DNF, SL-14
13 - DNF, SL-13
7 - DNF, SL-7
16 - DNF, SL-16
26 - DNF, SL-26
2 - DNF, SL-2
24 - DNF, SL-24
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.