Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
12 - DNF, SL-12
20 - DNF, SL-20
18 - DNF, SL-18
7 - DNF, SL-7
10 - DNF, SL-10
5 - DNF, SL-5
1 - DNF, SL-1
27 - DNF, SL-27
13 - DNF, SL-13
28 - REGALS DNF.CAT - 28
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.