Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
10 - DNF, SL-10
8 - DNF, SL-8
16 - DNF, SL-16
26 - DNF, SL-26
2 - DNF, SL-2
4 - DNF, SL-4
28 - REGALS DNF.CAT - 28
19 - DNF, SL-19
3 - DNF, SL-3
15 - DNF, SL-15
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.