Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
5 - DNF, SL-5
14 - DNF, SL-14
26 - DNF, SL-26
3 - DNF, SL-3
18 - DNF, SL-18
25 - DNF, SL-25
7 - DNF, SL-7
20 - DNF, SL-20
9 - DNF, SL-9
21 - DNF, SL-21
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.