Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
4 - DNF, SL-4
14 - DNF, SL-14
3 - DNF, SL-3
7 - DNF, SL-7
11 - DNF, SL-11
27 - DNF, SL-27
26 - DNF, SL-26
18 - DNF, SL-18
20 - DNF, SL-20
13 - DNF, SL-13
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.