Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
4 - DNF, SL-4
16 - DNF, SL-16
1 - DNF, SL-1
22 - DNF, SL-22
15 - DNF, SL-15
5 - DNF, SL-5
9 - DNF, SL-9
27 - DNF, SL-27
14 - DNF, SL-14
23 - DNF, SL-23
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.