Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
18 - DNF, SL-18
26 - DNF, SL-26
28 - REGALS DNF.CAT - 28
4 - DNF, SL-4
25 - DNF, SL-25
15 - DNF, SL-15
23 - DNF, SL-23
22 - DNF, SL-22
10 - DNF, SL-10
24 - DNF, SL-24
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.