Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
17 - DNF, SL-17
6 - DNF, SL-6
13 - DNF, SL-13
18 - DNF, SL-18
12 - DNF, SL-12
21 - DNF, SL-21
3 - DNF, SL-3
4 - DNF, SL-4
10 - DNF, SL-10
16 - DNF, SL-16
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.