Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
5 - DNF, SL-5
3 - DNF, SL-3
23 - DNF, SL-23
15 - DNF, SL-15
28 - REGALS DNF.CAT - 28
7 - DNF, SL-7
22 - DNF, SL-22
19 - DNF, SL-19
2 - DNF, SL-2
11 - DNF, SL-11
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.