Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
26 - DNF, SL-26
14 - DNF, SL-14
19 - DNF, SL-19
23 - DNF, SL-23
16 - DNF, SL-16
22 - DNF, SL-22
12 - DNF, SL-12
4 - DNF, SL-4
18 - DNF, SL-18
9 - DNF, SL-9
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.