Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
6 - DNF, SL-6
20 - DNF, SL-20
7 - DNF, SL-7
10 - DNF, SL-10
3 - DNF, SL-3
11 - DNF, SL-11
17 - DNF, SL-17
9 - DNF, SL-9
8 - DNF, SL-8
26 - DNF, SL-26
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.