Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
5 - DNF, SL-5
23 - DNF, SL-23
14 - DNF, SL-14
20 - DNF, SL-20
11 - DNF, SL-11
18 - DNF, SL-18
15 - DNF, SL-15
24 - DNF, SL-24
21 - DNF, SL-21
12 - DNF, SL-12
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.