Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
27 - DNF, SL-27
1 - DNF, SL-1
23 - DNF, SL-23
16 - DNF, SL-16
13 - DNF, SL-13
5 - DNF, SL-5
10 - DNF, SL-10
25 - DNF, SL-25
3 - DNF, SL-3
15 - DNF, SL-15
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.