Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
20 - DNF, SL-20
15 - DNF, SL-15
14 - DNF, SL-14
11 - DNF, SL-11
12 - DNF, SL-12
8 - DNF, SL-8
25 - DNF, SL-25
4 - DNF, SL-4
3 - DNF, SL-3
1 - DNF, SL-1
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.