Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
10 - DNF, SL-10
28 - REGALS DNF.CAT - 28
15 - DNF, SL-15
14 - DNF, SL-14
26 - DNF, SL-26
17 - DNF, SL-17
11 - DNF, SL-11
12 - DNF, SL-12
20 - DNF, SL-20
25 - DNF, SL-25
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.