Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
10 - DNF, SL-10
24 - DNF, SL-24
7 - DNF, SL-7
5 - DNF, SL-5
19 - DNF, SL-19
25 - DNF, SL-25
15 - DNF, SL-15
22 - DNF, SL-22
16 - DNF, SL-16
28 - REGALS DNF.CAT - 28
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.