Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
20 - DNF, SL-20
10 - DNF, SL-10
24 - DNF, SL-24
23 - DNF, SL-23
25 - DNF, SL-25
14 - DNF, SL-14
9 - DNF, SL-9
6 - DNF, SL-6
22 - DNF, SL-22
3 - DNF, SL-3
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.