Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
13 - DNF, SL-13
20 - DNF, SL-20
5 - DNF, SL-5
8 - DNF, SL-8
7 - DNF, SL-7
17 - DNF, SL-17
3 - DNF, SL-3
19 - DNF, SL-19
12 - DNF, SL-12
16 - DNF, SL-16
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.