Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
5 - DNF, SL-5
18 - DNF, SL-18
19 - DNF, SL-19
27 - DNF, SL-27
16 - DNF, SL-16
26 - DNF, SL-26
23 - DNF, SL-23
25 - DNF, SL-25
28 - REGALS DNF.CAT - 28
21 - DNF, SL-21
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.